B. terrestris L. 1758 (Insecta:Hymenoptera) Türünün Asteraceae Familyasındaki Polinasyon Biyolojisi ve Morfolojisinin Araştırılması

  • Aysel Kekillioğlu
  • Ebru Kunduracı
Keywords: Tozlaşma, Biyoloji, Morfoloji, Polen, B. terrestris, Asteraceae, Nevşehir

Abstract

Bu çalışma, 2016-2018 yılları arasında Nevşehir ili ve çevresindeki Asteraceae familyası üyelerinin, Bombus terrestris (Linneaeus, 1758)
(Insecta: Hymenoptera: Apidae) türündeki polen biyoloji ve polen morfolojisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Mayıs ve Eylül ayları
arasında gerçekleştirilen saha çalışmalarında, B. terrestris örnekleri Asteraceae familyası üyelerini ziyaret ettiği sırada gözlemlenerek,
bu bitkilerle birlikte toplanmıştır. Toplanan B. terrestris örneklerinden elde edilen polenler; Hem ışık hem de elektron mikroskobisi ile
incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen 45 B. terrestris preperatının 44’ünde Asteraceae familyası taksonlarına rastlanmıştır. Burada,
Asteraceae familyasından tespit edilen taksonlar; Taraxacum sp., Onopordum sp., Echinops sp. olarak belirlenmiştir. Asteraceae familyasının
genel polen özellikleri değerlendirildiğinde; polen ornemantasyonlarının çoğunlukla ekinat olduğu; bununla birlikte polen şekillerinin takson
düzeyinde değişiklik gösterdiği görülmektedir. Çalışmada ayrıca; Bombus arılarının çiçekli bitkileri polen kaynağı olarak kullanırken bir
tercihin söz konusu olduğu tespit edilmektedir.

Published
2019-11-25
Section
Articles