Adli Böceklerin (Arthropoda:Insecta) Yüzeysel Gömülerde Ekolojik Karakter Ve Kategorilerin İncelenmesi

  • Aysel Kekillioğlu
  • Mukaddes Başar
Keywords: Adli entomoloji, Ekoloji, Süksesyon, Fauna, Çürüme, Kategori

Abstract

Hayvansal organizmalar, çürüme süreci boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik bazı değişimler geçirmektedir. Bu değişimlere paralel, farklı
aşamalarda gerçekleşen çürümeye bağlı olarak; böcekler cesetle, belli sıra dahilinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşime geçmektedir.
Burada, çürümekte olan cesedi besin olarak ya da yumurtlama ortamı olarak kullanmak temel nedendir. Bazı türler; ölümden hemen sonra
çürüyen cesetlere hücum ederek kolonize olmakta ve cesetten beslenmektedirler. Bazı türler ise, direkt cesetten beslenmek yerine, cesette
bulunan diğer sinek ve böceklerin larva ve pupaları ile beslenmektedir. Bazı türler ise her iki işlevi bir arada yerine getirirken bazı türler de,
çürümüş cesetle tesadüfi olarak etkileşime girmektedir. Bu çalışmanın deneysel ve saha aşaması; Nevşehir ili kapsamında; Nisan-Ekim 2017
tarihleri arasında yaklaşık 6 aylık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında
atıl bulunan, Yeni Zelanda cinsi tavşan kullanılmıştır. Karkaslar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arazisinde yer alan etrafı tel örgülerle
çevrili korunaklı bir alana gömülmüştür. İkili grup halinde kıyafetli ve kıyafetsiz şekilde, 30 cm derinlikteki toprağa gömme işlemi yapılmıştır.
Toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu, Adli entomolojik bakımdan önemli olan böceklerin (Arthropoda:Insecta) yüzeysel gömülerdeki
ekolojik karakter ve kategorilerinin belirlenerek analizleri amaçlanmıştır.

Published
2019-11-25
Section
Articles