Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Glaucosciadium cordifolium (Boiss.) Burtt & Davis Bitkisinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri

Yazarlar

  • Tahsin KARADOĞAN
  • Arif ŞANLI
  • Bekir TOSUN
  • Hasan ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:

Apiaceae, essentialoilcontent and composition, Glaucosciadium cordifolium, LakesRegion

Özet

The present research was conducted during 2014 in order to determine essential oil content and composition of Glaucosciadium
cordifolium (Boiss.) Burtt & Davis belong to Apiaceae family, grown at different locations in Lakes Region. Plants material collected at full
flowering stage and dried drog herba were used for essential oil analyses. Essential oil contents of plants from collected at different locations
were changed between 0.22-0.92 %. It was determined significant differences between essential oil compositions based on locations. 1-
Limonene, α-Pinene, α-Phellandrene, cis-Ocimene, Sabinene, Pinandiol and Cymol were determined as a main components of the essential
oils.

Yayınlanmış

2019-07-07

Nasıl Atıf Yapılır

KARADOĞAN, T., ŞANLI, A., TOSUN, B., & ÖZÇELİK, H. (2019). Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Glaucosciadium cordifolium (Boiss.) Burtt & Davis Bitkisinin Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 35–39. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/252

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri