Organik Atıkların Geri Kazanımında Yeni Bir Bakış Açısı: Solucan Gübresi Üretimi

Yazarlar

  • İbrahim TAVUÇ
  • Hasan ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:

Vermicompost, Waste management, Organic fertilizer, Earthworm manure, Recycling

Özet

This study was conducted in Burdur Akme Group Earthworm Manure Production facility between 2013-2015 years. The aim of the
study has proved the economy evaluating sludge waste and urban waste and to produce organic earthworm manure from waste materials.
And demonstrate differences between conventionel compost and vermicompost. For this reason, mixtures was prepared rate 25:75, 50:50 and
75:25 from waste and cattle stront. A kilo from each mixture and produced earthworm manure were taken, analized and reported. The
samples was performed analysis and compared by the varyans analysis method. As a consequently, we detected important differences
between compost and vermicompost samples. The recycling of waste materials proved as helpful organic fertilizer.

Yayınlanmış

2019-07-08

Nasıl Atıf Yapılır

TAVUÇ, İbrahim, & ÖZÇELİK, H. (2019). Organik Atıkların Geri Kazanımında Yeni Bir Bakış Açısı: Solucan Gübresi Üretimi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), 27–30. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/264

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri