Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı

Yazarlar

  • Fulya YÜCEOL
  • Ersin ÖZTÜRK
  • Ayşe EVEREST

Anahtar Kelimeler:

Flora, Avgadı, Güzeloluk, Toros, Sorgun highplateau, Mersin: Erdemli

Özet

The study was presented of the flora between Alata-Lamas river in Erdemli (Mersin, C4 square). Totally 462 taxa was belonging to Mediterrenean
elements 20.6 (%), Irano-Turanien 9.3 (%), Euro-Siberian 3.9 (%) with endemism ratio 10.6 (%) and the cosmopolits/unknown 66.2 (%) are.

Yayınlanmış

2019-07-04

Nasıl Atıf Yapılır

YÜCEOL, F., ÖZTÜRK, E., & EVEREST, A. (2019). Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17–29. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/28

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri