Noktalı İnci Balığının (Alburnoides bipunctatus) Spermin Motilite Ve Yaşam Süresi Üzerinde Kobaltın Etkileri

Yazarlar

  • Filiz KUTLUYER
  • Mehmet Kocabaş
  • Ahmet ŞAHİN
  • Rafet Çağrı ÖZTÜRK

Anahtar Kelimeler:

Kobalt, sperm motilitesi, noktalı inci balığı, Alburnoides bipunctatus.

Özet

Bu çalışmada, noktalı inci balığının (Alburnoides bipunctatus) spermi üzerinde Kobaltın etkilerinin belirlenmesi için denemeler kurulmuştur.
Sperm, Kobaltın farklı konsantrasyonlarına (1 mg/L; 10 mg/L; 100 mg/L; 1000 mg/L) maruz bırakılmıştır. Sperm motilitesi ve yaşama süresi
belirlenmiştir. Sonuçlar, 1000 mg/L konsantrasyonda sperm hücrelerinde hareketlilik göstermezken, 1 mg/L konsantrasyonda motilite yüzdesi
(85,00±0,01) ve süresinde (48,33±2,21) artışın olduğunu göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak, Kobalt su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarında
ve üreme yönetiminde sperm hareketliliğinin arttırılmasında alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca, Kobaltın yüksek dozları sperm hücreleri
için toksik olabilir.

Yayınlanmış

2019-11-09

Nasıl Atıf Yapılır

KUTLUYER, F., Kocabaş, M., ŞAHİN, A., & ÖZTÜRK, R. Çağrı. (2019). Noktalı İnci Balığının (Alburnoides bipunctatus) Spermin Motilite Ve Yaşam Süresi Üzerinde Kobaltın Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 12(2), 01–03. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/340

Sayı

Bölüm

Articles