DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ALERJEN POLEN DAĞILIMI VE ÖNERİLEN DERİ PRİK TESTİ PANELİ

Yazarlar

  • Aydan Acar Şahin Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology
  • Şenol Alan
  • Nur Münevver Pınar

Anahtar Kelimeler:

Doğu Anadolu Bölgesi, polen, alerjen, deri testi paneli

Özet

Doğu Anadolu Bölgesi topografik yapısı, coğrafi konumu, iklimi ve flora zenginliği ile diğer bölgelerden farklı bir atmosferik polen spektrumu göstermektedir. Bu çalışmada, alerjik bireylerin teşhis ve tedavisine katkı sunmak amacıyla, bölgenin alerjik polen konsantrasyonları daha önceki yapılan çalışmalardan derlenmiş ve verilerin ortalaması alınarak atmosferde en çok görülen 24 taksona ait bölge için bir polen takvimi oluşturulmuştur. Aynı zamanda bölgede gerçekleştirilen deri testi çalışmalarının da sonuçları oluşturulan polen takvimi ile beraber değerlendirilerek bölgeye özgü deri testi panelinin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda diğer bölgelerden farklı olarak atmosferde en yoğun gözlenen polenlerin ağaç formundaki bitkilerden çok, otsu ve Poaceae familyasına ait polenler olduğu belirlenmiştir.  Bunun en önemli nedeni bölgenin yüksek rakımlı dağ step vejetasyonu göstermesi ile yoğun çayır ve mera alanlarının bölgede yer almasıdır. Deri testi panelinde, ağaç taksonlarına ait olarak, Cupressaceae, Fraxinus, Quercus, Populus, Salix, Morus; otsu taksonlara ait olarak Chenopodium album, Urtica, Parietaria, Artemisia, Xanthium, Plantago ve en önemlisi Poaceae familyasından ise Dactylis glomerata, Phleum pratense, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Secale cereale, Triticum sativum, Hordeum vulgare ve Zea mays gibi alerjen polenlerin yer alması önerilmektedir.

Yayınlanmış

2021-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Acar Şahin, A., Alan, Şenol, & Pınar, N. M. (2021). DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ALERJEN POLEN DAĞILIMI VE ÖNERİLEN DERİ PRİK TESTİ PANELİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(1), 20–29. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/377

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri