ÜÇLERKAYASI GÖLETİNDEN YAKALANAN BALIKLARIN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ

Yazarlar

  • Sercan Başkurt sercan
  • Sadi Aksu
  • Emre Çınar
  • Özgür Emiroğlu

Anahtar Kelimeler:

Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Squalius pursakensis, boy-ağırlık ilişkisi

Özet

Bu çalışma 16.10.2020 tarihinde Üçlerkayası Gölet’inde yapılmıştır. TS EN 14757 standartına uygun olarak yapılan avcılık sonucunda bir endemik tür Squalius pursakensis (Hankó, 1925), bir doğallaştırılmış tür Cyprinus carpio Linnaeus 1758 ve bir istilacı tür Carassius gibelio (Bloch 1782) yakalanmıştır. Yakalanan türlerin birey sayısı olarak yüzde dağılımları, ağırlık olarak yüzde dağılımları ve boy-ağırlık ilişkileri belirlenmiştir. C. gibelio türünden 64 birey, C. carpio türünden 24 birey ve S. pursakensis türünden 37 birey yakalanmıştır. Yakalanan bireylerin tür bazında toplam ağırlık olarak olarak C. gibelio türünden 64 birey toplam 5197,1 gr , C. carpio türünden 24 birey toplam 4281 gr ve S. pursakensis türünden 37 birey toplam 8139 gr olarak ölçülmüştür. C. gibelio bireylerinin total boylarının 6,9-30,1 cm arasında, C. carpio bireylerinin total boylarının 6,5-37 cm arasında ve S. pursakensis bireylerinin total boylarının 11,6-41cm arasında olduğu belirlenmiştir. C. gibelio bireylerinin ağırlıklarının 5,5-438,5 gr arasında olduğu, C. carpio bireylerinin ağırlıklarının 4,2-930,5 gr arasında olduğu ve S. pursakensis bireylerinin ağırlıklarının 21,2-1170 gr arasında olduğu görülmüştür. C. gibelio’nun b değeri 3,1292 ve b değerinin standart hata değeri 0,0336, C. carpio’nun b değeri 3,0083 ve b değerinin standart hata değeri 0,0459 ve S. pursakensis’in b değeri 3,3191 ve b değerinin standart hata değeri 0,0723 olarak bulunmuştur. C. gibelio ve S. pursakensis türlerinin pozitif allometrik büyüme C. carpio türünün ise negatif allometrik büyüme gösterdiği görülmüştür. Üç türün r2 korelasyon katsayısı değerleri 0,95’den yüksek bulunmuştur. Birey sayısı olarak bölgede C. gibelio baskın konumdayken, yüzde ağırlık olarak baskın türün S. pursakensis olduğu bulunmuştur. Üçler kayasındaki bu üç türün boy-ağırlık ilişkileri bu makalede ilk kez incelenmiştir.

Yayınlanmış

2021-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Başkurt, S., Aksu, S., Çınar, E., & Emiroğlu, Özgür. (2021). ÜÇLERKAYASI GÖLETİNDEN YAKALANAN BALIKLARIN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(1), 51–69. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/379

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri