GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN DOĞAL TETRAPLOİD TRİFOLİUM PRATENSE L. TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Havva Karahan ZBEÜ
  • Hatice Çölgeçen

Anahtar Kelimeler:

İn vitro çimlendirme, Doğal Tetraploid Trifolium pratense L., Gümüş Nanopartikülü

Özet

Nanopartiküllerin kullanımı, ekonomik anlamda olumlu etkilerinden dolayı birçok sektörde dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Gümüş nanopartiküller tohum çimlenmesi, bitki büyümesi, fotosentetik verimliliğin artması ve bitki hastalıklarının kontrolünde antimikrobiyal ajanlar olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda (17.053 µg L-1, 34.104 µg L-1 ve 51.156 µg L-1) hazırlanan biyosentez ürünü olan AgNP’nin doğal tetraploid Trifolium pratense L. tohum çimlenmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Biyosentez ürünü olan AgNP'nin; tohumların çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Farklı konsantrasyonlarda AgNP’ler çimlenme parametreleri ve büyüme özellikleri açısından farklı tepki göstermiştir. 17.053 µg L-1, 34.104 µg L-1 ve 51.156 µg L-1 AgNP konsantrasyonlarına yanıt olarak bitkinin çimlenme yüzdesi kontrol grubu ile kıyaslandığında sırasıyla; %3, %8 ve %13 artmıştır. Aynı zamanda kök, hipokotil ve kotiledon gelişiminde önemli bir artış gözlenmiş ve ortalama çimlenme süresi kısalmıştır.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Karahan, H., & Çölgeçen, H. (2021). GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN DOĞAL TETRAPLOİD TRİFOLİUM PRATENSE L. TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 206–211. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/391

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri