Acidithiobacillus thiooxidans ve Acidithiobacillus ferrooxidans BAKTERİLERİ İÇEREN MİKROBİYAL GÜBRENİN ŞEKER PANCARI VERİM VE KALİTE DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Ahmet Pişkin Sugar Instituti

Anahtar Kelimeler:

Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans, Şeker Pancarı, Kök Verimi, Şeker Varlığı

Özet

Araştırma, Şeker Enstitüsü Eskişehir ve Erzurum (Pasinler) deneme istasyonları tarla koşullarında Acidithiobacillus thiooxidans ve Acidithiobacillus ferrooxidans bakterileri içeren BİONUR isimli mikrobiyal gübrenin şeker pancarı verim ve kalite değerleri üzerine etkisini saptamak amacıyla 2017 yılında yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tasarlanan araştırmanın uygulamaları; (1) ŞAHİT,  (2) NPK,  (3)  AKVA 8.4.4, (4) BİONUR, (5) BİONUR+TD19 ve (6) BİONUR+TD19+AKVA 8.4.4 konularından oluşmaktadır. Çalışmada, şeker pancarının verim ve kalite değerlerinden kök verimi, şeker oranı, sodyum, potasyum ve zararlı azot değerleri ile arıtılmış şeker oranı, arıtılmış şeker verimi incelenmiştir. Mikrobiyal gübre BİONUR şeker pancarının verim ve kalite değerlerini önemli düzeyde etkilemiştir. Yalın BİONUR uygulaması, şeker pancarı kök verimini artırmasına rağmen NPK konusu üzerine çıkamamıştır. BİONUR+TD19 ve BİONUR+TD19 +AKVA8.4.4 konularından ise NPK düzeyinde kök verimi elde dilmiş ve verim şahide göre sırasıyla % 16.9 ve %14.6 artmıştır. Şeker varlığı ise kimyasal gübre konularında düşerken BİONUR ve BİONUR’un birlikte kullanıldığı konularda bir düşüş görülmemiştir. Şeker pancarı kökü kalite değerlerinden olan ve düşük olması istenen sodyum, potasyum ve zararlı azot kapsamı ise BİONUR uygulamaları ile azalmıştır. Arıtılmış şeker varlığı; kimyasal gübre uygulama konuları NPK ve AKVA 8.4.4’de önemli düzeyde düşerken BİONUR uygulamalarında bir azalma görülmemiştir. Şeker pancarının en önemli kalite göstergesi olan arıtılmış şeker verimi; BİONUR, BİONUR+TD19 ve BİONUR+TD19+AKVA 8.4.4 uygulamalarında önemli seviyede artmış ve artışlar sırasıyla % 9.8, % 17.7 ve % 16.3 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sonucuna göre BİONUR’un organik tarım, BİONUR+TD19 ve BİONUR+TD19+AKVA 8.4.4’ün ise konvensiyonel tarım sisteminde yetiştirilen şeker pancarının verim ve kalitesini önemli ölçüde artıracağı düşünülmektedir.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Pişkin, A. (2021). Acidithiobacillus thiooxidans ve Acidithiobacillus ferrooxidans BAKTERİLERİ İÇEREN MİKROBİYAL GÜBRENİN ŞEKER PANCARI VERİM VE KALİTE DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 212–221. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/392

Sayı

Bölüm

Articles