6 FARKLI BUĞDAY ÇEŞİDİNİN BAZI EKOFİZYOLOJİK VE MORFOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Şafak Zeybek
  • Murat Ardıç
  • Okan Sezer
  • Murat Olgun

Anahtar Kelimeler:

buğday, fizyoloji, morfoloji

Özet

Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ekofizyoloji laboratuvarında kontrollü koşullarda yetiştirilen 6 farklı yerel buğday (Triticum aestivum L.) çeşidinin bazı fizyolojik ve morfolojik parametrelerinin farklılıkları ortaya konularak değerlendirilmiştir. Bu çeşitler sırasıyla Bezostoya, Sönmez, Yunus, Dumlupınar, Naci Bey ve Müfit Bey'dir. İncelenen fizyolojik ve morfolojik parametreler; klorofil a, klorofil b, toplam klorofil, SPAD, Yaprak yaş ağırlığı, yaprak kuru ağırlığı, turgor ağırlığı, kök kuru ağırlığı, kök yaş ağırlığı, yaprak alanı, kök uzunluğu, yaprak su tutma kapasitesi, gövde taze ağırlığı, gövde kuru ağırlığı ve gövde uzunluktur. Tüm ölçümler sonucunda Minitab programında istatistiksel analizler yapılmış ve yorumlanmıştır.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Zeybek, Şafak, Ardıç, M., Sezer, O., & Olgun, M. (2021). 6 FARKLI BUĞDAY ÇEŞİDİNİN BAZI EKOFİZYOLOJİK VE MORFOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 222–226. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/401

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>