FARKLI HASAT SONRASI BAZI UYGULAMALARIN ORGANİK YETİŞTİRİLEN NAR MEYVELERİNİN DEPOLANABİLİRLİĞİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Fatih ŞEN
  • Mehmet Ali AKIN
  • Cemre AKTÜRK cemre aktürk
  • Hulusi KIYI

Anahtar Kelimeler:

Nar,, muhafaza,, hasat sonrası uygulamalar, , kalite, , çürüklük

Özet

Nar meyvelerinin hem ihracatta hem de iç piyasada tüketiminin arttırılmasının en etkili yolu, depolama süresinin uzatılmasıdır. Bunun içinde depolama süresince kalitenin korunması ve kayıpların engellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, organik olarak yetiştirilen ‘Hicaznar’ nar meyvelerine hasat sonrası Siega Fresh® Finish (SFF) ve Siega Fresh® Citrus (SFC) uygulamalarının depolama süresince meyve kalitesi ve kayıplara etkileri belirlenmiştir. Organik üretilen nar meyveleri SFF uygulamaları ULV cihazıyla uygulanırken, SFC uygulaması 2, 3 ve 6 litre/ton olmak üzere üç farklı dozda el pülverizatörü ile meyvelerin üzerine püskürtülerek uygulanmıştır. Sadece su uygulanan meyveler kontrol olarak kabul edilmiştir. Uygulama sonrası nar meyveleri hava ile ön soğutması yapılarak modifiye atmosfer ambalajlarının ağız kapatılmış, 6℃ sıcaklık ve %90 oransal nemde 120 gün süreyle depolanmıştır. 30 günlük aralıklarla depodan çıkarılan örnekler 3 günlük raf ömrü sonra bazı ölçüm ve analizler yapılmıştır. Siega Fresh® Finish ve 6 l/ton dozunda Siega Fresh® Citrus uygulaması organik üretilen nar meyvelerinin depolama sürecinde çürüklük gelişimini sınırlandırmıştır. Ancak uygulamaların incelenen meyve kalite parametrelerine etkileri sınırlı olmuştur. Siega Fresh® Finish preparatı, Siega Fresh® Citrus preparatına göre uygulama kolaylığı ve çürük gelişimini engellemede kısmen daha etkili olmasından dolayı önerilmektedir. Sonuçlar, hasat sonrası Siega Fresh® Finish uygulaması ile organik üretilen nar meyveleri 90 gün (Şubat ayının ilk haftasına kadar) başarıyla depolanabileceğini göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-25

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEN, F., AKIN, M. A., AKTÜRK, C., & KIYI, H. (2022). FARKLI HASAT SONRASI BAZI UYGULAMALARIN ORGANİK YETİŞTİRİLEN NAR MEYVELERİNİN DEPOLANABİLİRLİĞİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 15(1), 19–29. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/425

Sayı

Bölüm

Articles