INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INSECTICIDE KORBAN 25 W WITH THE ALLIUM ASSAY

INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INSECTICIDE KORBAN 25 W WITH THE ALLIUM ASSAY

Yazarlar

  • Ayşe Nihal GÖMÜRGEN Hacettepe Üniversitesi
  • Gökçen BAYSAL FURTANA Gazi Üniveresitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
  • Rukiye TIPIRDAMAZ Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi BiyolojiBölümü

Anahtar Kelimeler:

Allium test, antioksidanlar, genotoksisite, insektisit, lipid peroksidasyonu

Özet

Korban 25 W [25% Chloropyrifos-Ethyl (0.0-diethyl 0-(3,5,6 trichloro 2-pyridyl) phosphorothrioate)] insektisitinin Allium cepa L. üzerindeki sitotoksik ve fizyolojik etkileri araştırılmıştır. Beş günlük fidelerin kökleri Korban 25 W’nin 0 g/lt (kontrol=musluk suyu), 2 g/lt, 3 g/lt ve 4 g/lt konsantrasyonları ile 5 ve 10 gün süreyle muamele edilmiştir.

Kontrolleri ile kıyaslandığında, Korban 25 W tüm konsantrasyonlar ve uygulama sürelerinde Mitotik İndeksi (MI) önemli derecede azaltmış ve kromozom hatalarını (mikronukleuslar, kromozom köprüsü, yapışık metafaz) arttırmıştır. Ayrıca Korban 25 W’nin lipid peroksidasyonunu arttırarak Malondialdehit (MDA) seviyesini yükselttiği ve Süperoksit dismutaz (SOD) ile Katalaz (CAT) aktivitelerinde değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir. Tüm bu değişiklikler kullanılan insektisidin doz ve uygulama süresine bağlıdır.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÖMÜRGEN, A. N., BAYSAL FURTANA, G. ., & TIPIRDAMAZ, R. . (2023). INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INSECTICIDE KORBAN 25 W WITH THE ALLIUM ASSAY: INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INSECTICIDE KORBAN 25 W WITH THE ALLIUM ASSAY. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 16(1), 16–25. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/464

Sayı

Bölüm

Articles