İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ (Trifolium alexandrinum L.) İLE İTALYAN ÇİMİ (Lolium multiflorum Lam.) KARIŞIMLARININ BAZI SİLAJ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar

  • Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Ege Üniversitesi
  • Mustafa Enes KAHYA

Özet

Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nün (İÜ) İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) (İÇ) ile farklı karışım oranlarının (%100 (Yalın), %80 İÜ + % 20 İÇ, %60 İÜ + % 40 İÇ, %40 İÜ + % 60 İÇ ve %20 İÜ + % 80 İÇ) silaj kalitesine etkilerini saptamak amacıyla, 2020-2021 yılı kışlık ara ürün yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Bu amaçla; silajın fiziksel özellikleri (renk, koku, strüktür, DLG) ve silaj kaybı, kuru madde oranı, silaj pH, Flieg puanı, ham protein oranı, ham yağ oranı, ADF ve NDF gibi silaj kalite özellikleri saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, baklagil yembitkisi olan İskenderiye Üçgülü oranı arttıkça bazı değerler (pH, Ham Protein oranı) buna paralel olarak artış göstermiştir. ADF ve NDF ise İskenderiye Üçgülünün yüksek olduğu silajlarda daha düşük bulunmuştur. İskenderiye Üçgülü ve buğdaygil yembitkisi olan İtalyan Çiminin farklı oranlarda karıştırılarak yapılan silajlarında yalın İtalyan Çimi ve en çok %40İÜ ile oluşturulacak karışımlarının silaj kalitesinin yüksek olacağı bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİROĞLU TOPÇU, G., & KAHYA, M. E. (2023). İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ (Trifolium alexandrinum L.) İLE İTALYAN ÇİMİ (Lolium multiflorum Lam.) KARIŞIMLARININ BAZI SİLAJ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 16(1), 8–15. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/470

Sayı

Bölüm

Articles