ENDEMİK VERONICA CINEREA LESS VE HELLEBORUS VESICARIUS AUCHER EX BOISS'İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Veronica cinerea, Helleborus vesicarius, Antimikrobiyal etkiler, Çevre dostu

Özet

Biyolojik olarak aktif maddeler içeren endemik bitkiler mikrobiyolojik çalışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu endemik bitkilerin antimikrobiyal potansiyelinin araştırılması yeni bakış açılarına önvülük edecektir. Bu potansiyel bizi, Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinden toplanan doğal bitkilerin altı bakteri suşu üzerindeki antimikrobiyal etkilerini araştırmaya teşvik etti. İki bitki türü, Veronica cinerea Less ve Helleborus vesicarius Aucher ex Boiss, bu çalışmanın odak noktasıydı. Analizler Helleborus vesicarius'un yüksek antioksidan potansiyele sahip olduğunu ve Veronica cinerea'da da benzer antimikrobiyal etkilerin gözlendiğini göstermiştir ki bu potansiyel uygulamalar için önemli bir bulgudur. Bu veriler, Türkiye'nin doğal bitki çeşitliliğinin önemini ve bitki kaynaklarının tıp ve nanoteknoloji alanındaki potansiyelini vurgulamaktadır. Ancak, daha fazla araştırma yapılması ve bu bitkilerin güvenli kullanımının sağlanması gerekmektedir. Doğal bileşiklerin ve çevre dostu yöntemlerin tıp ve malzeme bilimlerinde uygulanabilirliğinin araştırılması gelecekteki ilerlemelere katkıda bulunacaktır.

Yayınlanmış

2023-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

MEMİŞ, M., & BÜLBÜL, A. S. (2023). ENDEMİK VERONICA CINEREA LESS VE HELLEBORUS VESICARIUS AUCHER EX BOISS’İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 16(2), 61–67. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/476

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri