Ankara Atmosferinde Gramineae Polen Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörle İlişkisi (2007-2008)

Yazarlar

  • Barış AŞCI
  • Cahit DOĞAN
  • Talip ÇETER
  • Şenol ALAN
  • N. Münevver PINAR
  • Burhanettin YALÇINKAYA

Anahtar Kelimeler:

Gramineae, Atmosphere, Pollen, Ankara

Özet

Gramineae pollens have been collected with Burkard trap between 2007-2008 from Ankara atmosphere. A total of 1577 pollen/m3 counted
in 2007, while 371 pollen/m3 counted in 2008. Pollination season have been started in April and the highest pollen concentration was observed in
June for both two years. High amount of Gramineae pollens were counted in 2007 due to the high monthly wind speed mean and decrease in the
total precipitation.

Yayınlanmış

2019-07-06

Nasıl Atıf Yapılır

AŞCI, B., DOĞAN, C., ÇETER, T., ALAN, Şenol, PINAR, N. M., & YALÇINKAYA, B. (2019). Ankara Atmosferinde Gramineae Polen Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörle İlişkisi (2007-2008). Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 9–12. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/99

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri