(1)
YILMAZ, İrem; BÜLBÜL, A. S. Centaurea Cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ. bibad 2022, 15, 11-18.