BAĞCI, M., & MUTLU, H. (2019). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz cv.)’nde Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 145–149. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/125