UCE, İdris, & TUNÇTÜRK, M. (2019). Hakkâri’ de Doğal Olarak Yetişen ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(2), 21–25. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/244