YILMAZ, İrem, & BÜLBÜL, A. S. (2022). Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 15(1), 11–18. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424