GÜNEY, K., KETENOĞLU, O., GEVEN, F., & BİNGÖL, Ümit. (2019). Batı Menteşe Dağları’nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı için Yeni Bir Birlik. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 59–63. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/63