BAĞCI, Muhittin, ve Hüseyin MUTLU. 2019. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz cv.)’nde Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2):145-49. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/125.