YILMAZ, İrem, ve Ali Savaş BÜLBÜL. 2022. “Centaurea Cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 15 (1):11-18. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424.