ÖLMEZ, F. N. ve KARTAL, Z. (2019) “Fish Motifs in the Turkish Decorative Arts”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1), ss. 43–52. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/117 (Erişim: 6 Ekim 2022).