BAĞCI, M. ve MUTLU, H. (2019) “Macar fiği (Vicia pannonica Crantz cv.)’nde Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), ss. 145–149. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/125 (Erişim: 14 Haziran 2024).