ÖZÇELİK, H., KORKMAZ, M., ÖZGÖKÇE, F., ÜNAL, M., YILDIRIM, B. ve MUCA, B. (2019) “Isparta Gülcülüğünde Yeni Alternatifler”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), ss. 123–130. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/129 (Erişim: 27 Kasım 2022).