UCE, İdris ve TUNÇTÜRK, M. (2019) “Hakkâri’ de Doğal Olarak Yetişen ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(2), ss. 21–25. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/244 (Erişim: 14 Haziran 2024).