KORKMAZ, M. ve KARAKURT, E. (2019) “Kelkit (Gümüşhane) İlçesinde Doğal Gıda Bitkilerinin Geleneksel Kullanımları”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), ss. 31–39. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/263 (Erişim: 6 Ekim 2022).