ÖNTÜRK, T. (2019) “Examination of Population and Reproductive Characteristics of FreshWater Crab (Potamon potamios (Olivier 1804 ) in Sakarbaşı ( Çifteler )”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(1), ss. 5–7. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/333 (Erişim: 17 Ağustos 2022).