Önalan, Şükrü ve Seçkin, H. (2020) “PHYLOGENETIC DIVERSITY OF NOCARDIA SP. OBTAINED FROM DIFFERENT WATER ENVIRONMENTS”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 13(2), ss. 37–44. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/367 (Erişim: 14 Haziran 2024).