Acar Şahin, A., Alan, Şenol ve Pınar, N. M. (2021) “DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ALERJEN POLEN DAĞILIMI VE ÖNERİLEN DERİ PRİK TESTİ PANELİ”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(1), ss. 20–29. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/377 (Erişim: 23 Eylül 2023).