Öntürk, T. (2021) “SELENDİ ÇAYI (MANİSA) CHIRONOMIDAE TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), ss. 76–79. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/398 (Erişim: 30 Haziran 2022).