YILMAZ, İrem ve BÜLBÜL, A. S. (2022) “Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 15(1), ss. 11–18. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424 (Erişim: 6 Ekim 2022).