ÖZÇELİK, H. (2023) “Caper TÜRKİYE’DE KEBERE (CAPPARIS L.) TAKSONLARI VE ÜRÜNLERİ”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 16(2), ss. 68–77. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/473 (Erişim: 22 Mayıs 2024).