YAMAN, K. ve OLHAN, E. (2019) “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), ss. 53–57. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/64 (Erişim: 23 Eylül 2023).