BİNGÖL, M. Ümit, GEVEN, F., GÜNEY, K., KETENOĞLU, O. ve ERDOĞAN, N. (2019) “Egzoz Gazlarının Bitkilere Etkileri ve Koruma Önerileri”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), ss. 63–67. Erişim adresi: https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/90 (Erişim: 23 Eylül 2023).