[1]
M. BAĞCI ve H. MUTLU, “Korunga (Onobrychis sativa Lam.) Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Uygun Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”, bibad, c. 4, sy 2, ss. 141–144, Tem. 2019.