[1]
İrem YILMAZ ve A. S. BÜLBÜL, “Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ”, bibad, c. 15, sy 1, ss. 11–18, Haz. 2022.