BAĞCI, M., ve H. MUTLU. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz cv.)’nde Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 4, sy 2, Temmuz 2019, ss. 145-9, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/125.