BAĞCI, M., ve H. MUTLU. “Korunga (Onobrychis Sativa Lam.) Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Uygun Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 4, sy 2, Temmuz 2019, ss. 141-4, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/126.