ÖZÇELİK, H., M. KORKMAZ, F. ÖZGÖKÇE, M. ÜNAL, B. YILDIRIM, ve B. MUCA. “Isparta Gülcülüğünde Yeni Alternatifler”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 4, sy 2, Temmuz 2019, ss. 123-30, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/129.