UCE, İdris, ve M. TUNÇTÜRK. “Hakkâri’ De Doğal Olarak Yetişen Ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 7, sy 2, Temmuz 2019, ss. 21-25, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/244.