KORKMAZ, M., ve E. KARAKURT. “Kelkit (Gümüşhane) İlçesinde Doğal Gıda Bitkilerinin Geleneksel Kullanımları”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 8, sy 2, Temmuz 2019, ss. 31-39, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/263.