YÜCEOL, F., E. ÖZTÜRK, ve A. EVEREST. “Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 2, sy 1, Temmuz 2019, ss. 17-29, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/28.