Olgun, M., Z. Budak Başçiftçi, N. G. Ayter Arpacıoğlu, D. Aydın, M. Ardıç, ve O. Sezer. “CLIMATE-YIELD RELATIONSHIP IN WHEAT”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 13, sy 1, Temmuz 2020, ss. 33-37, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/363.