YILMAZ, İrem, ve A. S. BÜLBÜL. “Centaurea Cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 15, sy 1, Haziran 2022, ss. 11-18, https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424.