BAĞCI, Muhittin, ve Hüseyin MUTLU. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz cv.)’nde Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 6, 2019): 145–149. Erişim Temmuz 20, 2024. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/125.