BAĞCI, Muhittin, ve Hüseyin MUTLU. “Korunga (Onobrychis Sativa Lam.) Mutasyon Islahında Kullanılabilecek Uygun Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4, no. 2 (Temmuz 6, 2019): 141–144. Erişim Haziran 14, 2024. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/126.