Olgun, Murat, Zekiye Budak Başçiftçi, Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu, Doğan Aydın, Murat Ardıç, ve Okan Sezer. “CLIMATE-YIELD RELATIONSHIP IN WHEAT”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 13, no. 1 (Temmuz 19, 2020): 33–37. Erişim Haziran 14, 2024. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/363.