YILMAZ, İrem, ve Ali Savaş BÜLBÜL. “Centaurea Cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 15, no. 1 (Haziran 25, 2022): 11–18. Erişim Ekim 6, 2022. https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424.